MPR Lifts

MPR Lifts är ett ledande och rikstäckande liftföretag med syfte att anpassa det svenska samhället för funktionshindrade, i privat och offentlig miljö.

MPR Lifts har ett komplett sortiment av liftar som passar i alla miljöer, inomhus såväl som utomhus, vertikala liftar såväl som trappliftar.

MPR Lifts internationella del har en omfattande export till c:a 50 länder där vi dagligen med våra liftar förflyttar människor i privat och offentlig miljö.

MPR Lifts produkter har vunnit internationell utmärkelse för design och funktion.

Utmaning

MPR behövde ny lösning för att ersätta en larmsignal med högre täthet och temperaturspann för att kunna erbjuda sina hissar till en större kundkrets. Manöverlådan var redan designad och denna kunde man inte ändra.

Lösning

HW1Z blinkande summer från IDEC valdes då den är IP65 klassad, har ett brett temperaturområde men också ett väldigt lågt byggmått på endast 19,5mm.

Resultat

Genom att använda HW1Z blinkande summer från IDEC så klarade man både temperaturkrav, täthet och man behöll sin beprövade och uppskattade manöverlåda vilket sparade mycket tid och pengar.