Integritetspolicy

Detta är en sammanställning av vår personuppgiftsbehandling.

Bejoken AB med kontaktuppgifterna Travbanegatan 2, 213 77 Malmö, Sweden, +46 40 22 78 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som kommer till bolaget. Bejoken AB värnar om din integritet och följer EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi skyddar dina personliga uppgifter enligt gällande lagar, så att du kan känna dig trygg på vår hemsida, https://www.bejoken.se.

I samband med beställning via webb och godkännande av våra köpvillkor, så accepterar du vår integritetspolicy. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du har frågor om dina personuppgifter. Skicka i så fall ett e-postmeddelande till: order@bejoken.se

Leverantörer

Vi sparar våra leverantörers personuppgifter, såsom namn, adress, e-post och telefonuppgifter. Anledningen till att vi sparar dessa uppgifter är för att vi ska kunna göra affärer med våra leverantörer och hantera ekonomiska transaktioner. Uppgifterna kommer inte skickas till tredje part.

Arbetssökande

Vi sparar personuppgifter; namn, e-postadress, personligt brev, bifogade referenser och CV på arbetssökande. Dessa uppgifter skickas inte till tredje part. Anledningen till att vi sparar denna information, beror på att vi ibland behöver rekrytera personal.

Webbplatsbesökare

I samband med att du besöker Bejoken ABs webbplats, så sparar din webbläsare, en så kallad webbcookie på din enhet. Syftet med denna lagring av information är att kunna skapa en optimal användarupplevelse. Endast den enhet besökaren använder har tillgång till webbcookien som skapats. Besökaren är själv ansvarig för att ta bort cookien, om så önskas. Det är endast i samband med att du besöker Bejoken ABs webbplats som vi kan ta del av informationen lagrad i din webbcookie. Läs mer

*På datainspektionen.se kan du läsa mer om vad dessa begrepp betyder.

Personuppgiftsbiträden

Vi delar ibland information med personuppgiftsbiträden och kräver att leverantörerna uppfyller och följer EU:s dataskyddsförordning. Vi delar personuppgiftbiträden som hanterar personuppgifter för vår räkning. Vi samverkar med valda leverantörer, som t.ex IT-tjänster, hosting, frakttjänster och betallösningar. Skulle de hantera personuppgifter åt oss, gäller som ovan nämnt att leverantörerna uppfyller och följer EU:s dataskyddsförordning.

Myndigheter

Om vi enligt lagen blir skyldiga att lämna personuppgifter till myndigheter, så går vi med på att göra det. Det kan handla om skattemyndigheter, polismyndigheter, verkställighetsorgan och andra tillsynsmyndigheter i relevanta länder.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras endast under den period då detta är nödvänidigt. Vi syftar alltid att följa aktuell lag, t.ex. bokföringslagen, som kräver sju år av lagring.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att få veta vilken information vi har om dig, genom att få en kopia på uppgifterna. Vänligen kontakta oss via mail om så är fallet.

Detta betyder att du kan få:

 • Veta vilka personuppgifter vi har om dig
 • Tillträde till dessa personuppgifter
 • Ytterligare information om vår integritetspolicy

För att ha möjlighet att identifiera dig samt för att kunna hantera din begäran på ett säkert sätt, kan det vara så att vi behöver be om mer information från dig i samband med att du ber om din underrättelse.

Rätt till rättelse

Skulle vi ha felaktiga uppgifter om dig, så har du rätt att begära att dessa rättas, vilket vi sedan ser till att justera enligt dina krav.
Du har rätt till att vi raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är relevanta för dess syften (och det inte existerar någon ny laglig grund)
 • Du har rätt till att motsätta behandlingen av personuppgifterna, som grundar sig på berättigat intresse och att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • Om du återkallar ditt samtycke och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, så kan vi radera personuppgifterna
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • Det pågår en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna som vi har är felaktiga
 • Behandlingen är olaglig och du kräver att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att radera dessa
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för dess ändamål, men vi fortfarande behöver dem för rättsliga anspråk

Rätt att göra invändningar

När vi är berättigade enligt lag att spara dina personuppgifter, har du rätt att göra invändningar mot detta om:

 • Vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 • Du kan påvisa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter gällande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan påvisa att vi måste ha uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet (få dina personuppgifter av oss och använda dessa på annat håll) så länge lagen understödjer behandlingen av personuppgifter samt att du ger ett samtycke.

Du kan lämna klagomål om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Det gör du i första hand genom att maila Bejoken och i andra hand till Datainspektionen. Skicka ett e-postmeddelande till datainspektionen@datainspektionen.se eller ett brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy, så kan det leda till att vi inte har möjlighet att hantera de tjänster som krävs för dessa uppgifter, vilket konkret kan innebära att vi kan tvingas avsluta våra avtal med dig. Däremot kan vi ha kvar dina personuppgifter för andra legitimerade syften, till exempel uppfylla vårt avtal med dig, skydda våra intressen i samband med rättsliga anspråk samt för att uppfylla våra åligganden.

Du har möjlighet att avstå marknadsföring från oss genom att följa instruktionerna i marknadsföringsmaterialet eller genom att kontakta oss via mail.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när vi behöver, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga eller för att uppfylla nya lagar eller tekniska krav.

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.
 Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att ringa eller skicka mail till oss.