der>

Automation

Kontroll mellan maskin och människa.