der>

Industrirelä

Vad är ett industrirelä?

Ett industrirelä är en galvanisk frånskiljning, man använder reläer för en liten styrspänning som kontrollerar en större ström. Till- och frånslaget av styrspänningen öppnar och sluter den stora strömmens elektriska krets. Reläer är vanliga i allt från hissystem till industrianläggningar och belysning.I industrireläer förekommer fastmonterade frihjulsdioder som eliminerar spänningstoppar efter koppling av induktiva laster (reläspolar). Elektriska resistorer, s.k. varistor, ger skydd mot skadlig överspänning, och de styrda reläkontakterna är utformade för täta kopplingar vid nominell ström och spänning. Vissa industrireläer är utvecklade för nödsituationer. De är utrustade med en manuell nödbrytare om det skulle vara fel på styrsignalen eller något annat i reläet.

Var används industrireläer? 

Industrireläer används i många olika områden, vanliga branscher är automation, signalering och värmereglering. Men de förekommer även i:

  • robotteknik
  • övervakningslösningar
  • styrning av fläktar och pumpar
  • överbelastningsskydd
  • husinstallation.

Vad är viktigt att tänka på när jag köper ett industrirelä? 

Skydd mot påverkan från omgivningen

Reläer i industrin kan utrustas med olika typer av skyddande höljen som är extra resistenta mot brand och andra riskfaktorer i omgivningen. Reläer som är vattentäta har vanligtvis en tätning av gjutharts, det finns också skydd mot damm och gas.

Brytar- och styrspänning

Med brytspänning menas den spänning som får ligga vid lastströmkretsen när den öppnas. Styrspänningen måste ligga inom styrströmkretsen för att reläet ska utlösa ett byte av kopplingstillstånd. De båda spänningarna har vardera ett minimum och ett maximumvärde.

Belastningsströmvärde

Belastningsvärdet bestämmer den strömstyrka som får vara permanent i belastningskretsen. Välj ett annat relä om strömstyrkan i belastningsströmkretsen är högre än vad som anges.

Vi erbjuder högkvalitativa industrirelä från marknadsledande IDEC

Sedan 1962 har Bejoken varit noga med att leverera rätt komponent till rätt kvalitet. Därför erbjuder vi industrireläer från IDEC, som har varit verksamma flera decennier i branschen. Med högre strömmar och längre mekanisk livslängd är IDEC:s reläer ett självklart val för att minska underhållskostnaderna. Vi erbjuder exempelvis IDEC:s RV8H Interface relä i vårt välfyllda lager. Socklar för montage på DIN-skena finns både med skruv och push-in.

Hos oss hittar du också ett brett utbud av reläer från andra kvalitetsleverantörer, vi jobbar med exempelvis TE, Schrack, Omron, Axicom m.fl. Vår tekniska support hjälper er gärna att hitta de bäst lämpade produkterna inom industrireläer – för just er verksamhet. Är du osäker på vilken typ av industrirelä som passar för din applikation? Kontakta oss så ser vi till att du får rätt relä för dina behov.