der>
Bosch automotive logotyp

Bosch automotive

Elmotorer, reläer och sensorer från Bosch är och har varit pålitliga komponenter i miljontals fordon under många år.

Robert Bosch är en av världens största leverantörer till fordonsindustrin. Elmotorer, reläer och sensorer från Bosch är och har varit pålitliga komponenter i miljontals fordon under många år. Komponenter som uppfyller dessa hårda krav är även väl lämpade för industriell användning, t.ex. inom materialhantering, förpackningsmaskiner, möbelindustri och vårdprodukter.

Det är allt fler företag som utnyttjar möjligheten att använda beprövade och prisvärda fordonskomponenter i andra sammanhang. Elmotorer, sensorer och reläer från Bosch kan användas bl.a. inom materialhantering, förpackningsmaskiner, möbelindustri och vårdprodukter.

Till webbplatsen