der>

Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet innebär ett (eller flera) sätt att skydda människor från skador när de arbetar i närheten av maskiner, eller när maskinell utrustning används.

Rent konkret innebär det en säkerhetsfunktion på eller runt tillverkningsmaskinerna (eller övrig teknisk utrustning) i form av ett skydd eller anordning som täcker farliga områden för att förhindra att dessa kommer i kontakt med kroppsdelar.

Maskinsäkerhet

Från omkopplare till signallampor

Vi på Bejoken lägger stor vikt vid att erbjuda ett så brett sortiment som möjligt av produkter och system inom maskinsäkerhet. Vi erbjuder allt från tydliga signallampor till omkopplare i form av mobila handtag, eller låsbara dörrbrytare till maskiner som kräver lite extra säkerhet. Vår tekniska support hjälper er gärna att hitta de bäst lämpade produkterna inom maskinsäkerhet, (så väl som inom våra andra fokusområden Automation och Elektromekanik) – för just er verksamhet.

De fabrikat Bejoken jobbar med idag då det gäller maskinsäkerhet är bl.a. Mechan Controls, APEM, IDEC, Sirena och TE.

Vi på Bejoken erbjuder ett samarbete fyllt av både:

  • en diger kunskapsbank – vi har mer än ett halvt sekels expertis inom branschen och delar gärna med oss av den!
  • ett välfyllt lager, vilket vi kan upprätthålla bland annat tack vare…
  • … frekventa avstämningar med dig som kund. Vi förespråkar tydlig kommunikation så att du som kund kan vara trygg i att du får de komponenter som behövs för att just din verksamhet ska fungera så optimalt och säkert som möjligt.

Ta kontakt med oss på Bejoken!

Vi hjälper er att utforma de mest framtidssäkra och kostnadseffektiva lösningarna för just er verksamhet och era behov. Tveka inte att ta kontakt med oss på Bejoken så berättar vi mer!